E Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

2020 1 temmuz itibarı ile e fatura e arşiv fatura kullanmak zorunda olan mükellefler kimler ? 509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması …