Elektronik Fatura (e-Fatura) Nedir?

e-Fatura, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belgedir.

 

e-Fatura Kapsamı

2014 yılı ve devam eden yıllarda brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, bir sonraki yıl hesap döneminin başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmelidir. 2016 yılı ve devam eden yıllarda mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarih ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde, izleyen hesap döneminden sonraki hesap dönemi başından itibaren e-Fatura uygulamasına tabi olurlar.

 

e-Fatura’nın Avantaj ve Üstünlükleri

  • Fatura maliyetini düşürür,
  • Harcanan işgücünü azaltır,
  • Fatura sürecini kısaltır, nakit akışını hızlandırır,
  • Fatura baskı sürecinden kurtarır,
  • Faturaları fiziksel koşullardan korur,
  • Faturaların dijital ortamda güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar,
  • Ticari fatura itiraz süreçlerini kolaylaştırır.
  • Kağıt tasarrufu sayesinde de doğa dostu olarak, e-Dönüşüm’de hızınıza hız katar.

 

e-Fatura Çalışma Yöntemleri Nelerdir?

Portal: Yılda en fazla 6000 adet gelen/giden fatura adedine sahip mükelleflerin kullanabileceği yöntemdir.

Mükellefin kullandığı muhasebe programının (ERP) önemi yoktur. Faturalar manuel oluşturulup kesilerek, muhasebe programına da yine manuel olarak işlenir.

Konnektör: Muhasebe programında yer alan alanlar doğrultusunda sorgular (kodlar) yazılarak elde edilen ara bir yazılımdır.

Muhasebe programlarıyla uyumlu çalışabildikleri gibi içerisinde yer alan Fatura Oluşturma alanından da kolaylıkla faturalar oluşturulmasını sağlayarak bağımsız da çalışabilmektedir. Muhasebe programında verilerin çekilmesini sağlayarak faturaların tekli veya toplu gönderimini gerçekleştirir.

Entegrasyon: Muhasebe programlarıyla gerekli yazılımsal süreç (Entegrasyon) tamamlandıktan sonra muhasebe programının içerisinden fatura gönderilebilen yöntemdir.

Direkt Entegrasyon: Mükelleflerin, kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinin, Başkanlığın e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yolundan yararlanılabilir. Bu yöntemi kullanan kullanıcılar, 7/24 kesintisiz bir bağlantı sağlayarak e-Fatura oluşturup gönderebilirler. Bu yöntemden yararlanmak için ise faydalanmak istenildiğini belirtmek, yüksek maliyet ve güçlü bir altyapı gerekmektedir.

 

e-Fatura’nın Düzenlenmesi

Yukarıda bahsedilen yöntemlerden biri seçildikten sonra da, elektronik ortamda faturalar oluşturularak gönderilmeye başlanırken kağıt fatura kesimine son verilmiş olur.

e-Fatura (Elektronik Fatura) sadece e-Fatura kullanıcısına düzenlenebilir.

Eğer alıcı e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura kullanıcı değilse ve gönderici de sadece e-Fatura kullanıcısı ise kağıt fatura düzenlemek zorundadır.

Kullanılan sistem içerisinden, müşteri bilgileri, fatura bilgileri ve satışı gerçekleşen ürün veya hizmetlerin kalemleri oluşturularak alıcıya iletilmek üzere gönderilir.

Gönderilen e-Fatura’lar, ilk olarak GİB sistemine düşerek oradan alıcıya ulaşır.

e-Fatura’ların gelişi de yine aynı şekilde GİB aracılığıyla gerçekleşir.

Temel ve Ticari Fatura olmak üzere ikiye ayrılırlar.

 

Hizmetin Sonuçları

Kağıt faturalar ve birlikte gönderilecek zarfların matbaadan basılma maliyetleri fatura ve zarf başına birim fiyatlardan hesaplanmaktadır. Bunlarla birlikte yazıcı ve kartuş maliyetinin de eklenmesi gerekmektedir.

Gönderilecek faturaların kopyalarının yazıcıdan çıkarılması, her kopyanın kaşelenip ve imzalanması ve müşteriye gönderilmek üzere zarfa yerleştirilerek kargoya verilmesi gerekmektedir.

Bunların yanında tahsilat süreçlerinin uzamasıyla birlikte, para kazanmak için yapılan satışlardan elde edilen kazancın kazanılması uzun sürelerde gerçekleşmektedir.

Kısacası yukarıdaki paragraflarda bahsedilen, fatura kesip göndermek için gereken süreçler hem maddi olarak zarar hem de zaman kaybı demektir. e-Fatura’ya geçiş ile her iki türlü kazanç elde edilmektedir.

 

e-Fatura Avantajları Nelerdir?

Maaliyet Tasarrufu

Baskı,kargo,kurye, arşivleme, iş gücünden tasarruf sağlar.

e-Fatura Hızlı ve Güvenilirdir

Faturalarınız elektronik olarak daha kısa zamanda hazırlanır, Faturaların nakit akış planına dahil olma sürecini hızlandırır.

e-Fatura Çevrecidir

İşlerin fiziksel ortamdan elektronik ortama geçmesi ile ağaçların kesilerek fatura kağıdı için kullanılmasının önüne geçer.