Kayıtlı Elektronik Posta İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

KEP İK Nedir?

Şirket çalışanlarına ücret bordrolarının KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği bir sistemdir.Değişen çalışma şartları zaman ve mekan bağımsız iş takip sürecinin hızlanmasına neden olmaktadır. insan kaynakları departmanı çalışan ve işveren arasındaki iletişimi kepik ile en kısa ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. web bordro gönderimi, yıllık izin bildirimleri, mesai değişikliği, iş sağlığı güvenliği gibi her türlü bildirimi ofise gitmeden tüm çalışanlara tek seferde kolayca iletmenizi sağlayacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kurum ile çalışanları arasında;

 • Bordro,
 • Sözleşme,
 • Savunma talepleri,
 • İhtarlar,
 • Mazeret izni kullanımı,
 • Yıllık izin kullanımı talepleri,
 • Atama/Görevlendirme yazıları,
 • Hedef ve Performans değerlendirme,
 • Maaş artışı / Prim ödemesi bildirimleri,

yapılabilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İnsan Kaynakları aracılığıyla KEP kullanımı ile yasal bağlamda ve hukuki kanıt güvencesi ile yapılabilmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) İnsan Kaynakları ile Bordro gönderim süreci;

Geleneksel süreçte bordrolar basıldıktan sonra farklı noktalara gönderilir, burada çalışan personel imzaladıktan sonra bir kopyasını tekrar kuruma iletmesi gerekmektedir. Bu süreçler yerine, elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde gönderimini sağlayabilirsiniz.

KEP İK ile ise, geleneksel uygulamanın yarattığı kargo, kâğıt ve toner, bordro nüshaların arşivlenmesi vb. süreçlerin yol açtığı iş gücü ve maliyet, giderlerinin önüne geçerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

Bordroların tek tek veya çoklu imzalanıp gönderilmesini ve bir konektör üzerinde bordroları görüntüleme ve yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz.

 

KEP İnsan Kaynakları Avantajları Nelerdir?

  • Kanunen geçerlidir.
  • Hukuki delil niteliğindedir.
  • Şirketi ve çalışanı korur.
  • İK süreçlerini hızlandırır.
  • Kontrol kolaylığı sağlar.
  • Etkili zaman yönetimi sağlar.
  • Arşivleme  derdini  ortadan  kaldırır.
  • Kargo  ve  kurye  masraflarını  ortadan kaldırır.
  • Kağıt tasarrufu sağlar.