Kayıtlı Elektronik Posta Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

 

Delil Niteliği Taşır

Standart elektronik posta servislerinin sağladığı gelen ve giden kutusunun yanında delil kutusu da bulundurur. E-postanın gönderilme ve alıcı tarafından okunma zamanı bellidir ve değiştirilemez. 20 yıl süreyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletisinin oluşturduğu deliller güvenle saklanır.Hukuki Geçerlilik TaşırElektronik ortamdan gönderme imkanına sahip olduğunuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile alınan ve gönderilen her mail, mahkeme karşısında bir delildir. Spam’a düşme, okunmadı, ulaşmadı gibi iletişim sorunlarını ortadan kaldırır.

 

Kayıtlı Elektronik Posta Maliyeti Düşürür

İhbar ve ihtar gibi tebligatlarda zorunlu olan noter masrafı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile tarihe karışıyor. Ayrıca postalama, arşivleme, kargolama ve baskı, toner gibi masraflardan da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sayesinde kurtulur, zamandan tasarruf edersiniz.

 

Kayıtlı Elektronik Posta Çevrecidir

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile fiziksel ortamda yapılan iş süreçleri elektronik ortama geçer.