Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Son Tarih

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumlularının bu sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

VERBİS Veri Sorumluları SiciliHakkında Yönetmelik  30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VERBİS-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin web sitesinde yer alan, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 sayılı kanunun geçici 1inci maddesine göre veri sorumlularının sicil kaydı için son tarih 30.09.2019 olarak bildirmiş, Başvuru formunu kvkk.verbis@hs01.kep.tr adresine KEP ile iletebileceğini belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir