E Faturaya Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

2020 1 temmuz itibarı ile e fatura e arşiv fatura kullanmak zorunda olan mükellefler kimler ?

509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler
kapsamında zorunlu olması öngörülen e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, eBilet uygulamaları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor.
2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)
5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura
uygulamasına geçmesi zorunluluğu bulunuyor.
Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükellefler, uygulamaya dâhil oldukları
tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün)
sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenleyebileceklerdir. Ancak aynı
işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi
gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (eFatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge
olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda
yazılı cezalar uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.